Dodawanie do ulubionych

Dodaj grupy do listy ulubionych i ułatw sobie z nimi kontakt. Więcej informacji o operacjach dotyczących grup zawiera rozdział „Opis ekranu grupy”.

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Wiadomości).
2.
Wybierz grupę do dodania.
3.
Naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Dodaj do ulubionych].

Usuwanie grup z listy ulubionych

Wybierz grupę, którą chcesz usunąć, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Usuń z ulubionych].