Opis ekranu grupy

Ekran grupy. Etykiety od A do E, zaczynając od góry.

A )
Obraz grupy/nazwa/liczba członków
Dla grup składających się z Ciebie i jeszcze jednego członka wyświetlony zostaje obraz i nazwa tego członka.
(Ulubione) wyświetla się dla grup dodanych do Ulubionych.
B )
Przełączanie trybu wyświetlania
Gracze Wyświetlanie członków grupy.
Umożliwia wyświetlanie profili lub wysyłanie próśb o dodanie do znajomych.
Impreza Rozpocznij imprezę z członkami grupy lub dołącz do imprezy, która już trwa. Możesz również przeglądać ekran imprezy w trakcie imprezy.
Wiadomości Wyświetlanie wiadomości.
C )
Dodaj graczy
Dodaj członków do grupy.
D )
Ustawienia grupy
Zmień nazwę lub obraz grupy.
Wyświetlają się tylko dla grup składających się z trzech lub więcej członków.
E )
(Dołącz) / (Naklejka)
Wybierz pozycję (Dołącz), aby dołączyć zrzut ekranu lub wiadomość głosową. Pozycja (Naklejka) umożliwia wysłanie naklejki.
  • Ze względu na format niektórych załączników ich otwarcie w systemie PS4™ może nie być możliwe.
  • Aby zgłosić nieodpowiednie wiadomości, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Zgłoś].