Opis ekranu grupy

Ekran grupy. Etykiety od A do D, zaczynając od góry.

A )
Nazwa grupy / liczba członków grupy
Ikona (Ulubione) pojawia się przy nazwach grup dodanych do listy ulubionych.
B )
Przełączanie trybu wyświetlania
Gracze Wyświetlanie członków grupy.
Umożliwia wyświetlanie profili lub wysyłanie próśb o dodanie do znajomych.
Co jest grane Wyświetlanie gier, w które grają członkowie grup, lub imprez, w których uczestniczą.
Wiadomości Wyświetlanie wiadomości.
C )
Przyciski operacji
Dodaj graczy Umożliwia dodawanie członków do grupy.
Czat na imprezie Służy do rozpoczynania prywatnej imprezy dla członków grupy.
Więcej informacji o imprezach można znaleźć w rozdziale „Informacje o imprezach”.
Utwórz wydarzenie Służy do tworzenia wydarzeń i wysyłania zaproszeń członkom grupy.
Więcej informacji o wydarzeniach można znaleźć w rozdziale „Informacje o wydarzeniach”.
Ustawienia grupy Umożliwia zmianę nazwy lub obrazu grupy.
D )
(Dołącz) / (Naklejka)
Wybierz pozycję (Dołącz), aby dołączyć zrzut ekranu lub wiadomość głosową. Pozycja (Naklejka) umożliwia wysłanie naklejki.
  • Ze względu na format niektórych załączników ich otwarcie w systemie PS4™ może nie być możliwe.
  • Aby zgłosić nieodpowiednie wiadomości, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Zgłoś].