Wymiana wiadomości

Za pomocą funkcji (Wiadomości) można wymieniać wiadomości ze znajomymi i innymi graczami. Osoby określone jako odbiorcy wiadomości są umieszczane w grupach, co pozwala łatwo wymieniać wiadomości z wieloma graczami w tym samym czasie.

Dziecko korzystające z systemu z włączoną funkcją kontroli rodzicielskiej może nie móc wysyłać i odbierać wiadomości.

Tworzenie nowej grupy i wysyłanie wiadomości

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Wiadomości).
2.
Wybierz pozycję [Utwórz wiadomość].
3.
Wybierz członka grupy.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wybór innego gracza”.
4.
Wprowadź treść wiadomości, a następnie wybierz pozycję [Wyślij].

Kiedy grupa składa się z trzech lub więcej członków, gracz, który ją utworzył, zostaje właścicielem grupy. Właściciel grupy może usuwać z niej członków.

Wysyłanie wiadomości do istniejącej grupy

Z ekranu funkcji wybierz pozycję (Wiadomości), a następnie wybierz grupę z listy.

Ekran wiadomości. Etykiety od A do C, zaczynając od góry.

A )
(Nowa)
Ta informacja jest również wyświetlana w obszarze (Powiadomienia) wyświetlanym z poziomu ekranu funkcji.
B )
(Wskaźnik błędu)
Jest wyświetlany, gdy wiadomość nie została wysłana.
C )
(Ulubione)
  • Aby dodać grupy do listy ulubionych i ułatwić sobie z nimi kontakt, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Dodaj do ulubionych].
  • Grupa może zawierać maksymalnie 99 graczy.
  • Treść wiadomości może mieć długość maksymalnie 512 znaków.
  • Możesz ograniczyć liczbę graczy, którzy mogą dodawać Ciebie do grup. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Ustawienia prywatności”.

Opuszczanie grupy

Wybierz grupę, którą chcesz opuścić, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Opuść]. Po opuszczeniu grupy traci się dostęp do wiadomości dla niej przeznaczonych.