Dołączanie do imprez

Możesz utworzyć imprezę lub dołączyć do imprezy innego gracza.

Tworzenie imprezy

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Impreza).
2.
Wybierz pozycję [Zorganizuj imprezę].
3.
Wprowadź nazwę imprezy, a następnie określ, czy impreza jest prywatna, czy publiczna.
4.
Wybierz pozycję [Zorganizuj imprezę].
Jeśli w kroku 3 zaznaczono pole wyboru [Impreza prywatna], wybierz graczy, których chcesz zaprosić, a następnie wybierz pozycję [Wyślij zaproszenie].
Jeśli nie zaznaczono pola wyboru [Impreza prywatna], poczekaj na dołączenie innych graczy lub wybierz pozycję [Zaproś], aby zaprosić graczy.

Dołączanie do imprezy innego gracza

Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Impreza), aby wyświetlić listę imprez, do których możesz dołączyć. Wybierz imprezę, do której chcesz dołączyć.

  • Można również wybrać opcję [Impreza] w menu podręcznym, aby utworzyć imprezę lub do niej dołączyć.
  • Po naciśnięciu przycisku kwadrat wyświetli się lista imprez uporządkowanych według gier, w które grają uczestnicy tych imprez.
  • Naciśnij przycisk trójkąt, aby wyświetlić listę graczy uczestniczących w bieżącej imprezie.