Dołączanie do imprez

Użyj opcji (Impreza), aby korzystać z czatu głosowego ze znajomymi i innymi graczami.
Możesz rozpoczynać imprezy w trakcie gry lub korzystanie z innych aplikacji. Podczas czatu głosowego z innymi graczami w imprezie każdy z Was może grać w tę samą grę lub możecie skorzystać z funkcji Share Play, aby udostępnić ekran i razem cieszyć się rozgrywką.

  • Dziecko korzystające z systemu z włączoną funkcją kontroli rodzicielskiej nie może dołączać do imprez.
  • Do imprezy może dołączyć maksymalnie 16 osób.

Rozpocznij imprezę

1.
Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Impreza).
2.
Wybierz opcję [Rozpocznij Impreza].
Wyświetli się lista grup.
3.
Wybierz z listy istniejącą grupę lub wybierz opcję [Utwórz grupę].
4.
W przypadku tworzenia nowej grupy, wybierz członków i wybierz opcję [Utwórz grupę].

Kiedy grupa składa się z trzech lub więcej członków, gracz, który ją utworzył, zostaje właścicielem grupy. Właściciel grupy może usuwać z niej członków.

Dołącz do imprezy, która już trwa

Na ekranie funkcji wybierz pozycję (Impreza), aby wyświetlić listę imprez, do których możesz dołączyć. Wybierz imprezę, do której chcesz dołączyć.

  • Można również wybrać opcję [Impreza] w menu podręcznym, aby rozpocząć imprezę lub do niej dołączyć.
  • Naciśnij przycisk trójkąt, aby wyświetlić listę graczy uczestniczących w bieżącej imprezie.