Używanie funkcji Transkrypcja czatu

W trybie imprezy możesz używać (PS4 Second Screen) w następujących celach:

  • Wyświetlanie rozmów prowadzonych na czacie imprezy w formie tekstu na ekranie smartfona lub innego urządzenia mobilnego.
  • Wprowadzanie tekstu na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym, aby mógł zostać odczytany na głos pozostałym uczestnikom imprezy.

Te funkcje są dostępne wyłącznie w systemach PS4™ sprzedawanych w niektórych krajach lub regionach i obsługują jedynie język angielski.

Ustawienie

Pobierz aplikację (PS4 Second Screen) na smartfon lub inne urządzenie mobilne ze sklepu Google Play™ lub App Store, a następnie zarejestruj urządzenie w swoim systemie PS4™. Szczegóły na temat rejestracji zawiera rozdział „Ustawienia połączenia aplikacji na urządzenia mobilne”.

Rozpoczęcie transkrypcji czatu

Podczas imprezy wykonaj na smartfonie lub innym urządzeniem mobilnym następujące czynności.

1.
Połącz urządzenie z siecią, z którą połączony jest system PS4™.
2.
Uruchom aplikację (PS4 Second Screen).
Jeśli urządzenie jest zarejestrowane w wielu systemach PS4™, wybierz ten, z którym chcesz się połączyć.
3.
Wybierz pozycję (Drugi ekran).
4.
Wybierz opcję (Impreza).
Kiedy któryś z uczestników zacznie mówić, ekran wyświetli mowę w formie tekstu. Jeśli wprowadzisz tekst i wciśniesz przycisk [Wyślij], system PS4™ odczyta innym graczom na głos to, co zostało napisane.
  • Możesz określić rodzaj głosu, którym system PS4™ będzie mówił do innych graczy, wybierając (Ustawienia) > [Typ głosu (PS4)].
  • W przypadku, gdy do imprezy w jednym systemie PS4™ dołączy wielu graczy, na tekst będzie zamieniany tylko głos tego gracza, który jako pierwszy dołączył do imprezy.