Opis ekranu imprezy

Ekran imprezy. Etykiety od A do N w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od góry po prawej stronie.

A )
Nazwa imprezy / liczba graczy, którzy dołączyli
Jeśli impreza jest prywatna, pojawi się ikona (Prywatny). W przypadku imprez społeczności wyświetlane są także nazwa i obraz społeczności.
B )
Stan mikrofonu użytkownika
(Mikrofon włączony)/ (Aktywny czat głosowy) Mikrofon jest włączony.
(Mikrofon niepodłączony) Mikrofon nie jest podłączony.
(Mikrofon wyciszony) Mikrofon jest wyciszony. Inni gracze nie słyszą głosu użytkownika.
Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, zaznacz własną nazwę użytkownika, a następnie naciśnij przycisk OPTIONS.
(Czat głosowy w grze) Włączona jest funkcja czatu w grze. Nie słyszysz rozmów prowadzonych w ramach imprezy, a uczestnicy imprezy nie słyszą Twojego głosu.
Aby włączyć czat głosowy prowadzony w ramach imprezy, wybierz pozycję [Ustawienia imprezy] > [Czat głosowy].
C )
(Zaproś)/ (Zaproponuj graczy)
Służy do zapraszania innych graczy lub sugerowania właścicielowi imprezy zaproszenia innych graczy. Właściciel widzi sugestie innych graczy wyświetlane z ikoną (Nowe).
D )
(Zagrajmy razem)
Możesz rozpocząć nową sesję gry lub dołączyć do już istniejącej.

Liczba graczy, którzy mogą dołączyć do sesji Zagrajmy razem zależy od gry. Jeśli w imprezie uczestniczy zbyt wielu graczy, aby wszyscy mogli zagrać w sesji Zagrajmy razem, zaznacz pola wyboru przy graczach, aby wysłać im zaproszenia.

E )
(Share Play)
Służy do rozpoczynania sesji Share Play jako gospodarz lub dołączania do sesji Share Play jako gość. Pozostały czas udostępniania jest wyświetlany w trakcie używania tej funkcji, a gracze korzystający z funkcji Share Play są wyświetlani w obszarze (Share Play).
Więcej informacji o funkcji Share Play można znaleźć w rozdziale „Udostępnianie rozgrywki”.
F )
(Wyświetl inne imprezy)
Służy do wyświetlania imprez, do których możesz dołączyć. Jeżeli dołączysz do innej imprezy lub utworzysz nową imprezę, spowoduje to opuszczenie imprezy, w której aktualnie uczestniczysz.
G )
(Ustawienia imprezy)
Prywatność imprezy Właściciel imprezy może zmienić jej stan na publiczną lub prywatną.
Wyreguluj poziom mikrofonu Służy do dostosowywania poziomu wejścia dźwięku.
Dostosuj mikser dźwięku Służy do dostosowywania względnej głośności dźwięku w ramach imprezy oraz dźwięku z gry lub systemu. Pozwala to poprawić słyszalność dźwięku w ramach imprezy.
Czat głosowy Służy do wyłączania dźwięku w ramach imprezy lub czatu w grze. Słyszalny będzie tylko wybrany czat głosowy.
To ustawienie jest wyświetlane tylko po dołączeniu do imprezy i uczestniczeniu w rozmowie głosowej w grze.
Zezwól na udostępnianie swojego głosu Służy do blokowania czatu głosowego z transmisji udostępnianych przez innych graczy w ramach imprezy.
Więcej informacji o transmisjach można znaleźć w rozdziale „Transmitowanie rozgrywki”.
Jakość wideo dla sesji Share Play Służy do określania rozdzielczości i liczby klatek na sekundę w przypadku dołączania do sesji Share Play jako gospodarz.
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.
Liczba klatek na sekundę dla sesji Share Play Służy do określania liczby klatek na sekundę w przypadku dołączania do sesji Share Play jako gospodarz.
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.
H )
(Limit graczy)
Służy do zmiany liczby członków imprezy.
I )
(Opuść tę imprezę)
Opuść imprezę.
J )
(Dodaj do znajomych)
Wyślij prośbę o dodanie do znajomych.
K )
Stan połączenia z innymi graczami
(Łączenie) jest wyświetlany obok gracza, który na żywo komunikuje się z innymi graczami. Gdy jeden z tych graczy opuści imprezę, komunikacja z osobą, z którą połączono się za pośrednictwem gracza, który opuścił imprezę, przestanie być możliwa.
(Czat głosowy włączony) Czat głosowy jest dostępny.
(Aktywny czat głosowy) Czat głosowy jest w toku.
(Czat głosowy wyłączony) Nie można komunikować się z innym graczem i nie można korzystać z czatu głosowego.
(Mikrofon wyciszony) Głos innego gracza jest wyciszony. Dany gracz nie słyszy również głosu użytkownika.
Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie głosu gracza, zaznacz danego gracza i naciśnij przycisk OPTIONS.
(Czat głosowy w grze) Gracz prowadzi rozmowę w grze. Ten gracz nie słyszy czatu głosowego prowadzonego w ramach imprezy, a uczestnicy imprezy nie słyszą głosu tego gracza.
L )
(Nowa)
Ikona wyświetlana, gdy w ramach czatu tekstowego pojawi się nowa wiadomość. Naciśnij przycisk kwadrat, aby wyświetlić czat tekstowy.
M )
(Transmisja)
Ikona wyświetlana przy graczach transmitujących rozgrywkę. Można wyświetlić transmisję rozgrywki gracza, zaznaczając gracza i wybierając pozycję [Zobacz transmisję].
N )
(Dołącz do sesji)
Ikona wyświetlana, gdy można dołączyć do gry, w którą gra dany gracz. Można wyświetlić szczegóły, zaznaczając gracza i wybierając pozycję [Dołącz do sesji].
  • Niektóre elementy można również wybrać z poziomu pozycji [Impreza] w menu podręcznym.
  • Aby zgłosić nieodpowiednie czaty tekstowe, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Zgłoś].