Opis ekranu imprezy

Ekran imprezy. Etykiety od A do L w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od góry po prawej stronie.

A )
Liczba uczestników / nazwa grupy
B )
Stan mikrofonu użytkownika
(Mikrofon włączony)/ (Aktywny czat głosowy) Mikrofon jest włączony.
(Mikrofon niepodłączony) Mikrofon nie jest podłączony.
(Mikrofon wyciszony) Mikrofon jest wyciszony. Inni gracze nie słyszą głosu użytkownika.
Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, zaznacz własną nazwę użytkownika, a następnie naciśnij przycisk OPTIONS.
(Czat głosowy w grze) Włączona jest funkcja czatu w grze. Nie słyszysz rozmów prowadzonych w ramach imprezy, a uczestnicy imprezy nie słyszą Twojego głosu.
Aby włączyć czat głosowy prowadzony w ramach imprezy, wybierz pozycję [Ustawienia imprezy] > [Czat głosowy].
C )
(Dodaj graczy)
Możesz dodać graczy do swojej grupy. Dodani gracze mogą dołączać do imprez i pozostaną członkami grupy po zakończeniu imprezy.
D )
(Share Play)
Służy do rozpoczynania sesji Share Play jako gospodarz lub dołączania do sesji Share Play jako gość. Pozostały czas udostępniania jest wyświetlany w trakcie używania tej funkcji, a gracze korzystający z funkcji Share Play są wyświetlani w obszarze (Share Play).
Więcej informacji o funkcji Share Play można znaleźć w rozdziale „Udostępnianie rozgrywki”.
E )
(Wyświetl inne imprezy)
Służy do wyświetlania imprez, do których możesz dołączyć. Jeżeli dołączysz do innej imprezy lub rozpoczniesz nową, spowoduje to opuszczenie imprezy, w której aktualnie uczestniczysz.
F )
(Ustawienia imprezy)
Wyreguluj poziom mikrofonu Służy do dostosowywania poziomu wejścia dźwięku.
Dostosuj mikser dźwięku Służy do dostosowywania względnej głośności dźwięku w ramach imprezy oraz dźwięku z gry lub systemu. Pozwala to poprawić słyszalność dźwięku w ramach imprezy.
Czat głosowy Służy do wyłączania dźwięku w ramach imprezy lub czatu w grze. Słyszalny będzie tylko wybrany czat głosowy.
To ustawienie jest wyświetlane tylko po dołączeniu do imprezy i uczestniczeniu w rozmowie głosowej w grze.
Zezwól na udostępnianie swojego głosu Możesz zadecydować o udostępnieniu lub zakazaniu wykorzystania swojego czatu głosowego, kiedy inni gracze transmitują rozgrywkę lub nagrywają klipy wideo.
Połączenie czatu głosowego podczas imprezy Możesz ustawić metody połączenia czatu głosowego.
Jakość wideo dla sesji Share Play Służy do określania rozdzielczości i liczby klatek na sekundę w przypadku dołączania do sesji Share Play jako gospodarz.
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.
Liczba klatek na sekundę dla sesji Share Play Służy do określania liczby klatek na sekundę w przypadku dołączania do sesji Share Play jako gospodarz.
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.
Informacje o bezpieczeństwie imprezy Możesz przeglądać środki ostrożności dotyczące imprezy.
G )
(Transkrypcja czatu)
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w systemach PS4™ sprzedawanych w niektórych krajach lub regionach. Szczegóły na ten temat zawiera rozdział „Używanie funkcji Transkrypcja czatu”.
H )
(Wiadomości)
Wyświetl ekran wiadomości dla tej grupy.
I )
(Opuść tę imprezę)
Opuść imprezę.
J )
(Dodaj do znajomych)
Wyślij prośbę o dodanie do znajomych.
K )
Stan mikrofonu innych członków
(Mikrofon włączony) Mikrofon innego członka jest włączony.
(Aktywny czat głosowy) Wyświetla się, gdy członek mówi.
(Mikrofon wyciszony) Głos innego gracza jest wyciszony. Dany gracz nadal słyszy Twój głos.
Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie głosu gracza, wybierz członka z listy uczestników.
(Czat głosowy w grze) Gracz prowadzi rozmowę w grze. Ten gracz nie słyszy czatu głosowego prowadzonego w ramach imprezy, a uczestnicy imprezy nie słyszą głosu tego gracza.
L )
(Transmisja)
Ikona wyświetlana przy graczach transmitujących rozgrywkę. Można wyświetlić transmisję rozgrywki gracza, zaznaczając gracza i wybierając pozycję [Zobacz transmisję].

Niektóre elementy można również wybrać z poziomu pozycji [Impreza] w menu podręcznym.