Informacje o koncie

Aby wyświetlić i edytować informacje o koncie, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Informacje o koncie].

Uaktualnij konto

Służy do przekształcenia konta dziecka w konto osoby dorosłej. Przekształcone konto daje dostęp do wszystkich funkcji systemu PlayStation® bez ograniczeń kontroli rodzicielskiej.
Opcja ta staje się dostępna na koncie dziecka, gdy dziecko osiągnie określony wiek.

Identyfikator wpisu (adres e-mail)

Służy do wyświetlania lub zmiany adresu e-mail. Po zmianie adresu e-mail na nowy adres zostanie wysłana wiadomość e-mail.

Bezpieczeństwo

Służy do tworzenia hasła i konfigurowania pozostałych ustawień związanych z bezpieczeństwem konta.

Hasło

Służy do zmiany hasła. W celu weryfikacji hasło należy wprowadzić dwukrotnie.

Wymagania względem hasła:

 • Nie może zawierać identyfikatora wpisu ani identyfikatora internetowego
 • Musi zawierać jedynie prawidłowe znaki
 • Musi zawierać co najmniej osiem znaków
 • Nie może zawierać trzech lub więcej takich samych znaków lub cyfr z rzędu (np. 333 lub BBB)
 • Musi zawierać co najmniej dwa z wymienionych rodzajów znaków: litery, cyfry, symbole
 • Nie może zawierać trzech lub więcej kolejnych liter lub cyfr (np. 345 lub ABC)

Pytanie zabezpieczające i odpowiedź

Służy do ustawienia osobistego pytania zabezpieczającego i odpowiedzi.

Telefony komórkowe

Pozwala zarejestrować telefon komórkowy i nim zarządzać.

Weryfikacja dwuetapowa

Ustaw i aktywuj funkcję weryfikacji dwuetapowej.
Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na telefon komórkowy, aby wpisać się do PlayStation™Network, jeśli ustawiono funkcję weryfikacji dwuetapowej.
Możesz też korzystać z kompatybilnych aplikacji do uwierzytelniania. Po wprowadzeniu identyfikatora wpisu i hasła w systemie PS4 możesz dokończyć proces wpisywania zezwalając na dostęp aplikacji.
Możesz pobrać kompatybilne aplikacje do uwierzytelniania ze sklepu Google Play™ lub App Store. Nie gwarantujemy funkcjonalności wszystkich aplikacji do uwierzytelniania.

Portfel

Środków w portfelu można używać do kupowania zawartości i usług w miejscach takich jak sklep PlayStation™Store.

 • Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy kont osób dorosłych.
 • Konta dzieci nie mają portfela. Dzieci mogą kupować zawartość i usługi, korzystając z portfela należącego do menedżera ich rodziny.
 • Metody dodawania funduszy, waluta i ograniczenia poziomu funduszy portfela różnią się w zależności od kraju/regionu zamieszkania użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę działu pomocy technicznej w kraju lub regionie.

Informacje o rachunku

Służy do przeglądania i zmiany metody płatności oraz informacji o karcie kredytowej.

Dodaj fundusze

Służy do dodawania funduszy do portfela za pomocą opcji takich jak karta kredytowa lub karta do PlayStation™Network.

Historia transakcji

Służy do przeglądania historii zakupów.

Ustawienia zakupów

Służy do włączania wymogu podawania hasła w przypadku zakupów oraz aktywowania automatycznego dodawania funduszy do portfela.
Jeśli dla ustawienia [Automatycznie uzupełniaj portfel] zostanie wybrana wartość [Tak], fundusze w portfelu będą automatycznie uzupełniane przez obciążenie karty kredytowej.

 • Subskrypcje są usługami, które są opłacane regularnie i których można używać przez ustalony okres. W zależności od usługi po upływie okresu subskrypcji jest ona automatycznie odnawiana na następny okres.
 • Jeżeli zapisano informacje o karcie kredytowej, po zakupie niektórych subskrypcji dla ustawienia [Automatycznie uzupełniaj portfel] jest automatycznie wybierana wartość [Tak].
 • Jeżeli ilość funduszy w portfelu jest niewystarczająca do zakupu subskrypcji, karta kredytowa zostanie obciążona albo pozostałą kwotą, albo kwotą minimalnego obciążenia (którakolwiek z nich jest większa). Kwota ta zostanie następnie dodana do portfela.

Profil

Służy do przeglądania lub zmiany danych osobowych, takich jak prawdziwe nazwisko, identyfikator internetowy, zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle.

Adres

Służy do wyświetlania lub zmiany adresu.

Język

Służy do wyboru języka wyświetlanego w sklepie PlayStation™Store.
Ta opcja jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach.

Subskrypcje PlayStation

Służy do zarządzania subskrypcjami PlayStation®Plus i innymi.

Lista usług

Służy do wyświetlania listy usług.

Preferencje komunikacji

Służy do konfigurowania ustawień dla powiadomień.

Płeć

Służy do wyboru płci (opcjonalnie).

Ustawienia personalizacji

Pozwala korzystać z danych użytkownika do personalizowania reklam i poleceń dotyczących zakupów w sieci PlayStation™Network.
Ta opcja jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach.