Dodaj urządzenie

Przy próbie połączenia z systemem PS4™ z poziomu innych urządzeń konieczne może być wykonanie rejestracji. Na podłączonym urządzeniu wyświetli się wtedy przewodnik z informacjami o operacji rejestrowania urządzenia. Wybierz pozycje (Ustawienia) > [Ustawienia połączenia gry zdalnej] > [Dodaj urządzenie] w systemie PS4™, a na podłączonym urządzeniu wprowadź kod wyświetlony w systemie PS4™.