Historia połączenia

Można sprawdzić historię użytkowników podłączonych do systemu przy użyciu funkcji Gry zdalnej. Wybierz kolejno pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia połączenia gry zdalnej] > [Historia połączenia]. Po wybraniu elementu historii można wyświetlić szczegółowe informacje, jak na przykład informacje dotyczące zastosowanej metody połączenia.

    Aby usunąć wszystkie elementy historii, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Wyczyść].