Tryb turbo

Aby poprawić jakość grania w przypadku niektórych gier, na przykład zwiększyć liczbę klatek na sekundę, wybierz pozycję  (Ustawienia) > [System], a następnie zaznacz pole wyboru [Tryb turbo].
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.