Użyj przycisku X (krzyżyk) do wprowadzania

Aby zmienić przypisanie operacji wprowadzania z przycisku kółko na przycisk krzyżyk, wybierz (Ustawienia) > [System], a następnie zaznacz pole wyboru [Użyj przycisku krzyżyk do wprowadzania].
Ta funkcja jest dostępna tylko w systemach PS4™ sprzedawanych w wybranych krajach lub regionach.