Włącz HDCP

Funkcja HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) jest włączona domyślnie. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System], a następnie usuń zaznaczenie z pola wyboru [Włącz HDCP].

  • Aby zmienić to ustawienie, należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje.
  • Gdy przy włączonym standardzie HDCP podłączysz do systemu PS4™ urządzenie niezgodne ze standardem HDCP, odtwarzanie wideo oraz dźwięku na tym urządzeniu nie będzie możliwe.