PlayStation VR

Aby skonfigurować PlayStation®VR, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation VR].
Te ustawienia są dostępne tylko po podłączeniu urządzenia PS VR do systemu PS4™.

Jasność ekranu

Umożliwia regulację jasności ekranu gogli VR.

Rozmiar ekranu

Umożliwia ustawienie rozmiaru ekranu wyświetlanego w goglach VR podczas korzystania z urządzenia PS VR w trybach innych niż tryb VR.

Zobacz, jak założyć gogle VR

Zawiera instrukcję zakładania gogli VR.

Dostosuj pozycję gogli VR

Umożliwia dostosowanie położenia gogli VR w taki sposób, aby tekst i obrazy były wyraźne.

Wyreguluj PlayStation Camera

Umożliwia ustawienie kamery w taki sposób, aby twarz użytkownika była prawidłowo rozpoznawana.

Wyreguluj diody śledzące

Umożliwia dostosowanie diód gogli VR lub kontrolera w taki sposób, by kamera mogła prawidłowo śledzić te diody.

Pomiar odległości pomiędzy oczami

Aby poprawić komfort oglądania wideo 3D, możesz dostosować gogle VR, w taki sposób, aby wybrać optymalną odległość oczu od wyświetlacza.

Oprogramowanie urządzenia PlayStation VR

Umożliwia sprawdzenie wersji oprogramowania urządzenia PS VR.
Wybierz pozycję [Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia PlayStation VR], aby automatycznie sprawdzić (przez Internet), czy oprogramowanie urządzenia jest aktualne. Jeśli aktualizacja jest dostępna, pobierz i zainstaluj ją. Zawsze aktualizuj oprogramowanie urządzenia PS VR do najnowszej wersji.

Informacja

Podczas instalacji nie wyłączaj systemu PS4™ ani gogli VR i nie odłączaj żadnych przewodów. Przerwanie instalacji może spowodować uszkodzenie systemu lub innych elementów.

Informacje dotyczące własności intelektualnej

Służy do wyświetlania informacji dotyczących własności intelektualnej urządzenia PS VR.

Niektóre ustawienia można dostosować, wybierając z menu podręcznego pozycję [Dostosuj urządzenie PlayStation VR]. Możesz również zresetować położenie ekranu i sprawdzić swoją pozycję widzianą w obiektywie kamery.