Ustawienia odtwarzania wideo

Aby skonfigurować wyjście oraz domyślne języki filmów wideo, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia odtwarzania wideo].

Wyjście 1080p/24 Hz

Konfiguracja ustawień wyjścia wideo.
Domyślnym ustawieniem jest [Automatyczne]. Format zostanie automatycznie dopasowany do rozmiaru używanego telewizora.

  • Używany telewizor i odbiornik AV muszą obsługiwać format wideo 1080p/24 Hz. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do używanego urządzenia.
  • Odtwarzany film wideo musi obsługiwać format wideo 1080p/24 Hz. Na ogół komercyjne oprogramowanie wideo BD-ROM oferujące tryb rejestracji „1080p” (np. zawarte w pakiecie oprogramowania) rejestruje obraz w formacie wideo 1080p/24 Hz.
  • Jeżeli po wybraniu wartości [Automatyczne] film jest wyświetlany nieprawidłowo, zmień wartość tego ustawienia na [Wył.].

Język

Ta opcja pozwala wprowadzać ustawienia dotyczące priorytetu języka odtwarzania dźwięku i napisów używanych podczas odtwarzania filmu wideo.

Zarządzanie danymi Blu-ray Disc™

Dane związane z niektórymi filmami na dyskach Blu-ray mogą być zapisywane w systemie PS4™. Ta opcja pozwala sprawdzić, czy to w systemie PS4™ zapisane są jakiekolwiek dane dotyczące dysków Blu-ray.

Aby usunąć dane z systemu, naciśnij przycisk OPTIONS na ekranie listy danych, a następnie wybierz pozycję [Usuń]. Jeśli podczas odtwarzania płyt BD w pamięci masowej systemu nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, należy usunąć dane.

Zezwól na połączenie internetowe dla BD-LIVE

Ta opcja umożliwia nawiązanie połączenia internetowego podczas odtwarzania filmów wideo z dysków Blu-ray.
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć połączenie z Internetem. Ustawienie jest dostępne tylko w przypadku dysków BD Profile 2.0 (BD-Live).