Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB

Każdy użytkownik danego systemu PS4™ może zarządzać zapisanymi danymi przechowywanymi na urządzeniu pamięci masowej USB. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane na urządzeniu pamięci masowej USB].

Skopiuj do pamięci masowej systemu

Ta funkcja służy do kopiowania zapisanych danych na urządzeniu pamięci masowej USB do pamięci masowej systemu PS4™. Zapisane dane do skopiowania można określić dla każdej gry.

Trzeba przynajmniej raz wpisać się na to samo konto, które było użyte podczas kopiowania zapisanych danych.

Usuń

Ta funkcja służy do usuwania zapisanych danych przechowywanych na urządzeniu pamięci masowej USB. Zapisane dane przeznaczone do usunięcia można określić dla każdej gry.