Automatyczne przesyłanie

Ta funkcja pozwala na włączanie funkcji automatycznego przesyłania zapisanych danych na dysk internetowy. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Automatyczne przesyłanie], a następnie zaznacz pole wyboru dla gier z zapisanymi danymi, które chcesz przesłać. W przypadku aktualizacji zapisanych danych zostaną one automatycznie zapisane na serwerze sieci PlayStation™Network w momencie wylogowania użytkownika, na przykład gdy system przechodzi w tryb spoczynku.
Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest posiadanie subskrypcji PlayStation®Plus.

  • Przed użyciem tej funkcji wykonaj następujące czynności:
    • Aktywuj system jako podstawowy system PS4™.
    • Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku], a następnie zaznacz pole wyboru dla opcji [Zachowaj połączenie z Internetem].
  • Aby usunąć automatyczne przesyłanie dla wszystkich gier, usuń zaznaczenie pola wyboru [Włącz automatyczne przesyłanie].
  • Na dysku internetowym można przechowywać maksymalnie 1000 pozycji danych.
  • Aby sprawdzić postęp przesyłania, na ekranie funkcji wybierz pozycję  (Powiadomienia).