Zapisane dane na dysku internetowym

Każdy użytkownik danego systemu PS4™ może zarządzać danymi zapisanymi na dysku internetowym. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane na dysku internetowym].
Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest posiadanie subskrypcji PlayStation®Plus.

Pobierz do pamięci masowej systemu

Ta funkcja służy do pobierania danych zapisanych na dysku internetowym na konsolę PS5™ lub do innego systemu PS4™.
Zakres zapisanych danych do pobrania można wybierać dla każdej gry.

Można także pobierać zapisane dane z ekranu głównego. Zaznacz grę, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Prześlij/pobierz zapisane dane].

Usuń

Ta funkcja służy do usuwania zapisanych danych przechowywanych na dysku internetowym. Zapisane dane do usunięcia można określić dla każdej gry.