Włącz połączenie z urządzeniem HDMI

Aby aktywować powiązanie z urządzeniem HDMI dla pilota zdalnego sterowania telewizorem, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System], a następnie zaznacz pole wyboru [Włącz połączenie z urządzeniem HDMI]. Jeśli korzystasz z telewizora Sony, powinien on obsługiwać funkcję BRAVIA™ Sync.

  • Funkcje, których można używać przy użyciu funkcji BRAVIA™ Sync, różnią się w zależności od modelu telewizora. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do telewizora.
  • Nawet jeżeli to ustawienie jest włączone, powiązania z urządzeniem mogą być niedostępne w następujących przypadkach.
    • Korzystanie z niektórych funkcji, takich jak granie w grę lub odtwarzanie wideo.
    • Przełączenie wejścia telewizora.
  • BRAVIA™ Sync (Sterowanie przez HDMI) jest funkcją, która umożliwia współdziałanie połączonych urządzeń z wykorzystaniem specyfikacji CEC (Consumer Electronics Control) będącej częścią standardu HDMI. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku urządzeń Sony, które obsługują funkcję Sterowanie przez HDMI. Istnieje możliwość obsługiwania produktów innych firm zgodnych ze specyfikacją CEC za pomocą funkcji Sterowanie przez HDMI, lecz nie ma gwarancji, że wszystkie funkcje będą zgodne z tymi produktami.