Ogranicz liczbę elementów zawartości na ekranie głównym

Aby ograniczyć ilość materiałów w obszarze zawartości na ekranie głównym, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System], a następnie zaznacz pole wyboru [Ogranicz liczbę elementów zawartości na ekranie głównym].

Aby wyświetlić zawartość, która nie jest wyświetlana, gdy zaznaczone jest to pole wyboru, w obszarze zawartości wybierz pozycję (Biblioteka).