Wyłącz urządzenie

Aby wyłączyć urządzenie Bluetooth®, takie jak kontroler lub klawiatura, podłączone do systemu PS4™, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [Wyłącz urządzenie], a następnie wybierz urządzenie, które ma być wyłączone.