Urządzenia pamięci masowej USB

Urządzenia pamięci masowej USB podłączone do systemu PS4™ są wyświetlane na liście. Można bezpiecznie odłączyć lub sformatować urządzenie pamięci masowej USB celem użycia go jako rozszerzonej pamięci masowej. Wybierz pozycję  (Ustawienia) > [Urządzenia] > [Urządzenia pamięci masowej USB].
Szczegółowe informacje na temat korzystania z rozszerzonej pamięci masowej można znaleźć w rozdziale „Korzystanie z rozszerzonej pamięci masowej”.

Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest dobrze dociśnięte w porcie USB. Niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z uwagi na ich kształt lub konstrukcję.