Pamięć masowa

Istnieje możliwość wyświetlenia stanu pamięci masowej systemu PS4™ lub rozszerzonej pamięci masowej oraz zarządzania zapisaną zawartością. Wybierz pozycję  (Ustawienia) > [Pamięć masowa].

  • Pozycja [Rozszerzona pamięć masowa] jest wyświetlana, gdy do systemu PS4™ podłączone jest urządzenie pamięci masowej USB sformatowane do użycia jako rozszerzona pamięć masowa. Wybierz pozycję [Rozszerzona pamięć masowa], aby przenieść aplikacje i zmienić miejsce instalowania aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Korzystanie z rozszerzonej pamięci masowej”.
  • Aby usunąć zawartość, wybierz ją w obszarze [Pamięć masowa systemu] lub [Rozszerzona pamięć masowa], naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Usuń].