Przenieś dane z innego PS4

Możesz przenieść dane zapisane w pamięci masowej dotychczas używanego systemu PS4™ do nowego systemu PS4™.
Przenoszenie danych do nowego systemu PS4™ powoduje jego zainicjowanie, dlatego dane należy przenieść przed rozpoczęciem korzystania z nowego systemu. Przenoszone dane pozostają również w dotychczas używanym systemie PS4™.
Można przenosić dane następujących typów:

 • Wszyscy użytkownicy i ich ustawienia
  Dotychczas używany system PS4™ albo nowy system PS4™ można zarejestrować jako podstawowy system PS4™.
 • Gry i zapisane dane
 • Zrzuty ekranu i klipy wideo

Informacje

 • Po przeniesieniu danych wszystkie dane zapisane w nowym systemie PS4™ zostaną usunięte. Tej operacji nie można cofnąć, dlatego pamiętaj, aby wcześniej zapisać kopię zapasową danych na urządzeniu pamięci masowej USB i zsynchronizować trofea z serwerami PlayStation™Network. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie”.
 • Podczas przenoszenia danych nie wyłączaj żadnego z systemów PS4™. Może to doprowadzić do uszkodzenia systemu.
 • Poniższych rodzajów danych nie można przenosić:
  • Informacji o trofeach, które nie zostały zsynchronizowane z siecią PlayStation™Network
  • Aplikacje zainstalowane w rozszerzonej pamięci masowej
 • Po przeniesieniu danych z innego systemu PS4™ członkowie rodziny, którzy nigdy nie wpisywali się do sieci PlayStation™Network, zostaną usunięci z Twojej rodziny. Po przeniesieniu danych menedżer rodziny musi ponownie dodać usuniętych członków rodziny.
 • Zrzuty ekranu i klipy wideo w wysokiej rozdzielczości zarejestrowane na konsoli PlayStation®4 Pro można wyświetlać wyłącznie przy użyciu konsoli PlayStation®4 Pro.

Bezprzewodowe połączenie z siecią (Wi-Fi)

 • Niezbędny jest jeden kabel sieciowy (sprzedawany osobno).
 • Przed przeniesieniem danych wykonaj następujące czynności w dotychczas używanym systemie PS4™:
  • Wpisz się do sieci PlayStation™Network.
  • Zaktualizuj oprogramowanie systemu do najnowszej wersji.
1.
Połącz nowy system PS4™ i dotychczas używany system PS4™ z tą samą siecią.
2.
W nowym systemie PS4™ wpisz się do sieci PlayStation™Network.
Jeśli dostępna jest aktualizacja zawierająca najnowszą wersję oprogramowania systemu, zostanie wyświetlony ekran z instrukcjami procesu aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać aktualizację.
3.
Podłącz dotychczas używany system PS4™ bezpośrednio do nowego systemu PS4™ za pomocą kabla sieciowego.
4.
W nowym systemie PS4™ wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Przenieś dane z innego PS4].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli po raz pierwszy używasz nowego systemu PS4™, ekran przenoszenia danych wyświetli się automatycznie po wpisaniu się do sieci PlayStation™Network.

Połączenie z siecią za pomocą kabla sieciowego (przewodowe)

 • Niezbędne są dwa kable sieciowe (sprzedawane osobno).
 • Przed przeniesieniem danych wykonaj następujące czynności w dotychczas używanym systemie PS4™:
  • Wpisz się do sieci PlayStation™Network.
  • Zaktualizuj oprogramowanie systemu do najnowszej wersji.
1.
Połącz nowy system PS4™ i dotychczas używany system PS4™ z tą samą siecią.
Podłącz oba systemy do tego samego routera za pomocą kabli sieciowych.
2.
W nowym systemie PS4™ wpisz się do sieci PlayStation™Network.
Jeśli dostępna jest aktualizacja zawierająca najnowszą wersję oprogramowania systemu, zostanie wyświetlony ekran z instrukcjami procesu aktualizacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać aktualizację.
3.
W nowym systemie PS4™ wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Przenieś dane z innego PS4].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli po raz pierwszy używasz nowego systemu PS4™, ekran przenoszenia danych wyświetli się automatycznie po wpisaniu się do sieci PlayStation™Network.