Podręcznik użytkownika/przydatne informacje

Aby wyświetlić Podręcznik użytkownika lub porady dotyczące korzystania z systemu PS4™, wybierz pozycję  (Ustawienia) > [Podręcznik użytkownika/przydatne informacje].

Podręcznik użytkownika

Powoduje wyświetlenie tego podręcznika użytkownika.

Podręcznik użytkownika można również wyświetlić na dowolnym urządzeniu, na którym zainstalowana jest zgodna przeglądarka internetowa.
https://manuals.playstation.net/document/

Odkryj

Służy do wyświetlania otrzymanych wcześniej powiadomień zawierających porady dotyczące korzystania z systemu PS4™.