Przekazywanie lub utylizacja systemu PS4™

Przed wymianą, przekazaniem lub utylizacją systemu PS4™ wykonaj następujące kroki, aby uniemożliwić osobom trzecim nieupoważniony dostęp do niego.

Tworzenie kopii zapasowej danych

W razie potrzeby umożliwia kopiowanie zapisanych danych, zrzutów ekranów i innych wybranych plików przechowywanych w pamięci masowej systemu PS4™ na urządzenie pamięci masowej USB. Więcej informacji o tworzeniu kopii zapasowej tych danych można znaleźć w rozdziale „Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie”.

Inicjalizacja systemu PS4™

Podczas inicjowania systemu PS4™ przywracane są domyślne wartości jego ustawień. Usuwane są dane zapisane w pamięci masowej systemu oraz wszyscy użytkownicy i ich dane zapisane w systemie. System można zainicjować w obszarze  (Ustawienia) > [Inicjacja] > [Zainicjuj PS4] > [Pełny].

Informacje

  • Wykonanie inicjalizacji oznacza usunięcie wszystkich ustawień i danych przechowywanych w systemie PS4™. Tej operacji nie można cofnąć, dlatego należy zachować ostrożność, aby przypadkowo nie usunąć ważnych danych. Przywrócenie usuniętych danych nie jest możliwe.
  • Podczas operacji inicjowania nie wyłączaj systemu PS4™. Może to doprowadzić do uszkodzenia systemu.