Gromadzenie danych/Zdrowie i bezpieczeństwo

Aby wyświetlić wskazówki dotyczące gromadzenia danych lub zdrowia i bezpieczeństwa, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Gromadzenie danych/Zdrowie i bezpieczeństwo]. Dostępne informacje różnią się w zależności od kraju i regionu.

W niektórych krajach lub regionach nazwa tej sekcji to [Dane urządzenia / Zdrowie i bezpieczeństwo].