Ułatwienia dostępu

Aby skonfigurować funkcje ułatwień dostępu, takie jak lupa i przypisanie przycisków kontrolera, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ułatwienia dostępu].

Niektóre ustawienia ułatwień dostępu można zastosować tylko do wybranych funkcji lub niektórych ekranów. Ponadto nie można ich używać na potrzeby zrzutów ekranu, klipów wideo ani obrazów widocznych w transmisjach.

Zamiana tekstu na mowę

Funkcji zamiany tekstu na mowę można używać do odczytywania tekstu wyświetlanego na ekranie oraz informacji kontekstowych. Aby wyświetlić ustawienia szybkości czytania i głośności, wybierz pozycję [Włącz zamianę tekstu na mowę].

  • Ta funkcja jest wyświetlana tylko w systemach PS4™ sprzedawanych w wybranych krajach lub regionach.
  • Funkcja zamiany tekstu na mowę jest dostępna tylko, gdy język systemu jest ustawiony na [English (United States)].

Powiększenie

Aby włączyć funkcję powiększenia, zaznacz pole wyboru [Włącz powiększenie]. Podczas powiększania możesz jedynie przesuwać powiększony obszar lub anulować powiększanie.
Każdy użytkownik może korzystać z tej funkcji.

Powiększ Naciśnij jednocześnie przycisk PS i przycisk kwadrat.
Przenieś powiększony obszar Użyj przycisków kierunku, lewego drążka lub prawego drążka.
Anuluj powiększenie Naciśnij przycisk kółko lub przycisk PS.

Odwróć kolory

Służy do odwracania kolorów ekranu.

Jeżeli kolory ekranu są odwrócone, nie można uruchomić wygaszacza ekranu.

Większy tekst

Służy do powiększania tekstu.

Pogrubiony tekst

Służy do pogrubiania tekstu.

Wysoki kontrast

Służy do zwiększania kontrastu ekranu.

Napisy

System PS4™ może wyświetlać napisy. Jest to rodzaj napisów z tekstem mówionym w filmie wideo. Zawierają one także informacje o efektach dźwiękowych i muzyce. To ustawienie jest dostępne jedynie w przypadku materiałów zawierających funkcję napisów.
Wybierz pozycję [Wyświetl napisy], aby wyświetlić ekran ustawień napisów, na którym można skonfigurować rozmiar tekstu, kolor tła i inne ustawienia. Aby było to możliwe, usuń zaznaczenie z pola wyboru dla ustawień domyślnych.

  • Aby wyświetlić napisy, należy podczas odtwarzania dysku BD lub DVD nacisnąć przycisk OPTIONS, a następnie wybrać pozycję [Napisy].
  • Więcej informacji o oglądaniu filmów wideo za pomocą usługi PlayStation™Video można znaleźć w rozdziale „Odtwarzanie wideo z usługi PlayStation™Video”.

Przypisanie przycisków

Aby zmienić przypisania przycisków kontrolera, wybierz pozycję [Włącz niestandardowe przypisanie przycisków]. Wybierz pozycję [Dostosuj przypisanie przycisków], a następnie wybierz przycisk, którego przypisanie ma być zmienione.
To ustawienie może być konfigurowane dla każdego użytkownika.

Szybkość automatycznego przewijania

Służy do ustawiania szybkości automatycznego przewijania.

Opóźnienie naciśnięcia i przytrzymania

Służy do ustawiania opóźnienia naciśnięcia i przytrzymania przycisku PS lub przycisku SHARE.

Dodaj do menu podręcznego

Do menu podręcznego można dodać niektóre ustawienia ułatwień dostępu. Aby zmienić takie ustawienia, wystarczy wybrać je z menu podręcznego.