Przywróć licencje

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Przywróć licencje].

Jeżeli nie można uruchomić zawartości pobranej ze sklepu PlayStation™Store lub korzystanie z dodatkowej zawartości jest niemożliwe, ta czynność może pomóc rozwiązać problem.