Aktywuj jako podstawowe PS4

Za pomocą konta możesz aktywować system PS4™ jako system podstawowy. Aktywacja systemu pozwala korzystać z poniższych funkcji:

  • Każdy użytkownik, który używa systemu PS4™ aktywowanego przez użytkownika jako podstawowy, może korzystać z aplikacji zakupionych w sklepie PlayStation™Store.
  • Każdy użytkownik, który używa systemu PS4™ aktywowanego przez użytkownika jako podstawowy, może korzystać z subskrypcji PlayStation®Plus.
  • System PS4™ może automatycznie pobierać zawartość zamówioną przedpremierowo lub zawartość zakupioną w aplikacji (PlayStation App).
  • Z systemem PS4™ można łączyć się za pośrednictwem Internetu przy użyciu funkcji Gra zdalna.
  • Każdy użytkownik, który używa systemu PS4™ aktywowanego przez użytkownika jako podstawowy, może korzystać z motywów zakupionych przez użytkownika w sklepie PlayStation™Store.
  • Możliwa jest aktywacja tylko jednego systemu PS4™ na konto.
  • Jeżeli aktywujesz system, inni użytkownicy systemu mogą korzystać z aplikacji i niektórych funkcji usługi PlayStation®Plus na Twoim koncie, nawet jeśli inny użytkownik nie jest zalogowany.
  • Aby korzystać z niektórych funkcji usługi PlayStation®Plus, musisz zasubskrybować usługę. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej SIE dla danego kraju lub regionu.

Aktywowanie systemu

System PS4™, za pomocą którego wpisujesz się do sieci PlayStation™Network po raz pierwszy, jest automatycznie aktywowany jako podstawowy system PS4™. Aby aktywować system po pierwszym wpisaniu się, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Aktywuj jako podstawowe PS4] > [Aktywuj].

Dezaktywowanie systemu

Na aktywowanym systemie PS4™ wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Aktywuj jako podstawowe PS4] > [Dezaktywuj].

  • Przed przekazaniem lub utylizacją systemu PS4™ należy go zdezaktywować.
  • Jeśli wielu użytkowników aktywowało system jako podstawowy system PS4™, procedurę dezaktywacji trzeba przeprowadzić dla każdego z nich.

Brak możliwości dezaktywacji systemu

Jeżeli nie można dezaktywować systemu, przykładowo ze względu na jego usterkę lub ponieważ system został już zutylizowany, odwiedź stronę działu pomocy technicznej w kraju lub regionie.
Dezaktywację wszystkich systemów dla każdego typu zawartości można przeprowadzić również w tej witrynie.
http://account.sonyentertainmentnetwork.com/
W obszarze [Konto] > [Multimedia i urządzenia] wybierz pozycję [Dezaktywuj wszystkie] w odniesieniu do typu zawartości, dla którego mają być dezaktywowane wszystkie aktywowane systemy.

  • W przypadku niektórych typów zawartości dezaktywacja wszystkich systemów z poziomu tej witryny może być niemożliwa.
  • Ta witryna jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach.