Czas gry na dziś

Aby wyświetlić pozostały czas gry, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Czas gry na dziś].
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku dzieci, których czas gry został ograniczony za pomocą kontroli rodzicielskiej.