Ustawienia obsługi głosem

Aby skonfigurować ustawienia rozpoznawania głosu, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Ustawienia obsługi głosem].

Obsługuj PS4 głosem

Sterowanie głosem jest ustawione domyślnie. Usuń zaznaczenie z tego pola wyboru, aby wyłączyć tę funkcję.

Wyświetl przewodnik

Służy do wyświetlania instrukcji dotyczących obsługi głosem.

Polecenia obsługi głosem

Wyświetlenie listy dostępnych poleceń głosowych.