Pokaż stan usług PlayStation Network

Aby wyświetlić stan usług PlayStation™Network, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Sieć] > [Pokaż stan usług PlayStation Network].