Przetestuj połączenie internetowe

Aby przetestować połączenie internetowe i wyświetlić wyniki testu, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].

Uzyskaj adres IP Status przypisania adresu IP.
Połączenie internetowe Status połączenia internetowego.
Wpis do sieci PlayStation Network Status wpisania się do sieci PlayStation™Network.
Typ NAT Służy do sprawdzania sposobu połączenia systemu PS4™ z Internetem.
Informacji można użyć do oceny łatwości nawiązania połączenia z innymi systemami PS4™, np. podczas korzystania z funkcji komunikacji dostępnych w grach.
Typ 1: System jest połączony bezpośrednio z Internetem.
Typ 2: System jest połączony z Internetem za pośrednictwem routera.
Typ 3: System jest połączony z Internetem za pośrednictwem routera.
W przypadku typu 3 komunikacja z innymi systemami PS4™ może być niemożliwa lub funkcje sieciowe systemu PS4™ mogą być ograniczone. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Brak możliwości połączenia z siecią PlayStation™Network”.
Szybkość połączenia (pobieranie)* Służy do sprawdzania szacunkowej szybkości pobierania danych z Internetu przez system PS4™.
Szybkość połączenia (przesyłanie)* Służy do sprawdzania szacunkowej szybkości wysyłania danych do Internetu przez system PS4™.
*
Szybkości połączenia są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywista szybkość może się różnić w zależności od połączonego serwera i ruchu sieciowego.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sprawdzić ustawienia. Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi przez dostawcę usług internetowych i dokumentacją dołączoną do używanego urządzenia sieciowego.

Brak możliwości połączenia z siecią PlayStation™Network

Za pomocą sieci PlayStation™Network możesz połączyć system PS4™ z serwerem PlayStation™Network lub innym systemem PS4™. Jeśli korzystasz z sieci PlayStation™Network w biurze lub innym miejscu, lub innej lokalizacji z udostępnioną siecią, zapora lub inne zabezpieczenia mogą uniemożliwić systemowi PS4™ połączenie z siecią PlayStation™Network. W takiej sytuacji sprawdź wymienione poniżej numery portów wykorzystywanych do łączenia systemu PS4™ z serwerem PlayStation™Network.

  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479

W odniesieniu do aktywności online, np. grania z innymi graczami, gdy Twój system jest połączony bezpośrednio z innymi systemami PS4™, za każdym razem używany jest inny numer portu.

Możliwości komunikacji mogą być ograniczone w zależności od funkcji zabezpieczeń routera lub stosowanych przez dostawcę usług internetowych. Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi przez dostawcę usług internetowych i dokumentacją dołączoną do używanego urządzenia sieciowego.