Wyświetl stan połączenia

Możliwość sprawdzenia statusu połączenia internetowego oraz bieżących ustawień sieciowych. Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Sieć] > [Wyświetl stan połączenia].