Skonfiguruj połączenie internetowe

Do połączenia systemu PS4™ Internetem możesz skorzystać z sieci Wi-Fi lub przewodu LAN (Ethernet).
Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować ustawienia sieciowe.

Łączenie za pomocą przewodu LAN (połączenie przewodowe)

Wybierz pozycję [Użyj kabla sieciowego]. Po wybraniu pozycji [Łatwe] i wykonaniu instrukcji wyświetlanych na ekranie konfiguracja zostanie wykonana automatycznie.

Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi (połączenie bezprzewodowe)

Wybierz pozycję [Użyj Wi-Fi], a następnie pozycję [Łatwe], aby wyświetlić listę dostępnych sieci W-Fi. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, a następnie skonfiguruj ustawienia.
Jeśli sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, nie zostanie znaleziona, wybierz pozycję [Skonfiguruj ręcznie] i skonfiguruj ustawienia.

  • Ustawienia połączenia zależą od konfiguracji sieci oraz stosowanych urządzeń.
  • Konieczne może być podanie dodatkowych informacji lub skonfigurowanie dodatkowych ustawień, takich jak serwer proxy lub adres IP. Wybierz pozycję [Niestandardowe], aby skonfigurować te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi przez dostawcę usług internetowych i instrukcjami dołączonymi do stosowanego urządzenia.
  • Jeżeli używany punkt dostępu obsługuje funkcje WPS, AOSS lub Rakuraku WLAN Start®, można go zapisać, wykonując kilka łatwych czynności. Funkcje AOSS i Rakuraku WLAN Start® są dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
  • W systemach PS4™, które obsługują pasmo 5 GHz, możesz wybrać zakres częstotliwości Wi-Fi, z którego chcesz korzystać. Naciśnij przycisk OPTIONS na ekranie wyboru sieci Wi-Fi.