Połącz z Internetem

Połączenie internetowe w systemie PS4™ jest standardowo włączone. Aby odłączyć system PS4™ od Internetu, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Sieć], a następnie usuń zaznaczenie z pola wyboru [Połącz z Internetem].

  • Jeśli połączenie internetowe jest skonfigurowane i włączone, system PS4™ zostanie automatycznie połączony z Internetem po jego włączeniu. Połączenie internetowe jest stale utrzymywane, gdy system jest włączony lub znajduje się w trybie spoczynku.
  • Aby połączenie z Internetem było rozłączane w trybie spoczynku, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ustawienia oszczędzania energii] > [Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku], a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru [Zachowaj połączenie z Internetem].