Automatycznie zgłaszaj błędy oprogramowania systemu

Aby system PS4™ automatycznie wysyłał informacje o błędach oprogramowania systemu do sieci Sony Interactive Entertainment, wybierz pozycję (Ustawienia) > [System], a następnie zaznacz pole wyboru [Automatycznie zgłaszaj błędy oprogramowania systemu].