Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie

Istnieje możliwość wykonania kopii zapasowej danych zapisanych w pamięci masowej systemu PS4™ i zapisania jej na urządzeniu pamięci masowej USB lub użycia tego urządzenia w celu przywrócenia kopii zapasowej danych w systemie PS4™. Ta funkcja jest przydatna w przypadku wymiany dysku twardego, przekazania prawa własności lub wymiany systemu PS4™.
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, które ma być używane na potrzeby kopii zapasowej, a następnie wybierz pozycję (Ustawienia) > [System] > [Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie].

Informacje

 • Podczas operacji tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych nie wyłączaj systemu PS4™. Może to doprowadzić do uszkodzenia systemu.
 • Przywrócenie danych spowoduje usunięcie wszystkich bieżących ustawień i informacji przechowywanych w systemie PS4™. Tej operacji nie można cofnąć, nawet w przypadku jej anulowania. Należy więc zachować ostrożność, aby przypadkowo nie usunąć ważnych danych. Nie będzie można przywrócić usuniętych danych.

Utwórz kopię zapasową PS4

Ta funkcja służy do kopiowania danych przechowywanych w pamięci masowej systemu PS4™ na urządzenie pamięci masowej USB. Nazwa pliku kopii zapasowej jest automatycznie tworzona na podstawie daty zapisu i kolejnego numeru pliku. Możliwe jest też dodawanie uwag w polu [Opis].

 • Obsługiwane są urządzenia pamięci masowej USB z systemem plików FAT i exFAT.
 • Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest dobrze dociśnięte w porcie USB. Niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z uwagi na ich kształt lub konstrukcję.
 • Dane kopii zapasowych nie obejmują trofeów. Aby zapisać zdobyte trofea na serwerach PlayStation™Network, na ekranie funkcji należy wybrać pozycję (Trofea), nacisnąć przycisk OPTIONS, a następnie wybrać pozycję [Synchronizuj z siecią PlayStation Network].
 • Kopia zapasowa danych obejmuje wszystkie dane użytkownika.
 • Użytkownicy, którzy nigdy nie wpisali się do sieci PlayStation™Network, mogą przywracać dane tylko na pierwotnym systemie PS4™, dla którego utworzono kopię zapasową. Aby móc przywrócić dane na innym systemie PS4™, należy się wpisać do sieci PlayStation™Network przed utworzeniem kopii zapasowej danych.
 • Zapisane dane można kopiować osobno dla każdego użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Zapisane dane w pamięci masowej systemu”.

Przywróć PS4

Ta funkcja służy do przywracania danych z kopii zapasowej z urządzenia pamięci masowej USB na sformatowanym systemie PS4™.

 • Oprogramowanie systemu PS4™, na którym dane mają być przywrócone, musi mieć tę samą wersję co oprogramowanie systemu PS4™, z którego utworzono kopię zapasową danych. W przeciwnym razie należy sprawdzić, czy system, na którym dane mają być przywrócone, ma zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.
 • Po przywróceniu zapisanych danych na inny system PS4™ członkowie rodziny, którzy nigdy nie wpisywali się do sieci PlayStation™Network, zostaną usunięci z Twojej rodziny. Po przywróceniu danych menedżer rodziny musi ponownie dodać usuniętych członków rodziny.
 • Zrzuty ekranu i klipy wideo w wysokiej rozdzielczości zarejestrowane na konsoli PlayStation®4 Pro można wyświetlać wyłącznie przy użyciu konsoli PlayStation®4 Pro.

Usuń dane kopii zapasowej

Ta funkcja służy do usuwania kopii zapasowej danych zapisanych na urządzeniu pamięci masowej USB.