Korzystanie z funkcji Na żywo z PlayStation®

Funkcja (Na żywo z PlayStation) umożliwia wyświetlanie transmisji, klipów wideo i zrzutów ekranu udostępnianych przez innych graczy. Wybierz pozycję (Na żywo z PlayStation) z obszaru zawartości, a następnie wybierz zawartość, którą chcesz wyświetlić.

Dziecko korzystające z systemu z włączoną funkcją kontroli rodzicielskiej może nie móc korzystać z tej funkcji.

Ekran podczas transmisji Na żywo z PlayStation. Etykieta A.

A )
Przełączanie trybu wyświetlania
(Wyszukaj) Służy do wprowadzania słowa kluczowego do wyszukania.
(Popularne) Służy do wyświetlania zawartości cieszącej się dużą popularnością wśród innych graczy.
(Obserwowani) Służy do wyświetlania zawartości udostępnianej dzięki usługom online przez obserwowanych graczy oraz w obserwowanych transmisjach.
(Gry) Służy do wyświetlania zawartości według gier. Aby ulubione gry wyświetliły się u góry listy, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Przypnij].
(Transmisje) / (Klipy wideo) / (Zrzuty ekranu) Służy do wyświetlania zawartości według typu. Naciśnij przycisk trójkąt, aby wyświetlić zawartość według usługi online.
Twoje udostępnienia Służy do wyświetlania zawartości udostępnionej przez użytkownika.

Wyświetlanie na ekranie zawartości na żywo

Ekran podczas wyświetlania zawartości na żywo. Etykieta A.

A )
Przyciski operacji
Ikona usługi online Służy do uruchamiania aplikacji do usługi online. Ta ikona jest wyświetlana tylko w przypadku niektórych usług.
(Obserwuj) Służy do obserwowania kanałów lub osób transmitujących za pomocą usług online. Transmisje nadawane na obserwowanych kanałach i przez osoby transmitujące wyświetlają się w kategorii (Obserwowani). Ponowne wybranie przycisku sprawi, że przestaną być obserwowane. Przycisk wyświetla się tylko dla wybranych usług.
(Obserwuj) Służy do obserwowania graczy transmitujących w sieci PlayStation™Network. Zawartość udostępniania przez obserwowanych graczy jest wypisana w kategorii (Obserwowani). Ponowne wybranie przycisku sprawi, że gracze przestaną być obserwowani.
(Społeczności) Służy do uzyskania dostępu do społeczności graczy przesyłających transmisje strumieniowo. Niektóre transmisje mogą być niedostępne.
(Rozpocznij interakcję) Służy do rozpoczynania interakcji z grami przez używanie przedmiotów i zastawianie pułapek. Ten przycisk jest wyświetlany w przypadku gier oglądanych na żywo oraz obsługujących tę funkcję.
Dołącz do sesji Służy do dołączania do gry aktualnie oglądanej. Ten przycisk jest wyświetlany, gdy istnieje możliwość dołączenia do sesji oglądanej na żywo.
Rozpocznij tę grę Służy do rozpoczynania oglądanej gry.
Przejdź do PlayStation Store W sklepie PlayStation™Store można wyświetlić szczegóły dotyczące aktualnie oglądanej gry.
Wprowadź komentarz/Wyślij Służy do wysyłania komentarza do usług online. Funkcja jest wyświetlana, gdy użytkownik oglądający zawartość na żywo jest zalogowany do usługi online.
Komentarze widzów są wyświetlane tylko wtedy, gdy zawartość jest oglądana na żywo.
  • Dostępne opcje mogą być różne.
  • Aby móc korzystać z funkcji takich jak wprowadzanie komentarzy, należy mieć konto w danej usłudze online. Przy pierwszym połączeniu z usługą online wprowadź informacje o koncie w danej usłudze. Jeżeli nie masz konta w usłudze online, utwórz je, odwiedzając witrynę usługi online. Konto w usłudze online możesz również utworzyć lub zaktualizować, naciskając przycisk OPTIONS w trakcie oglądania zawartości.
  • Aby usunąć połączenie z kontem usług online, zmień ustawienie opcji (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Połącz z innymi usługami].
  • Naciśnij przycisk OPTIONS na ekranie wyświetlania zawartości, aby wyświetlić profil gracza, który udostępnia tę zawartość, lub zgłosić nieodpowiednią zawartość.
  • Jeżeli nie można rozpocząć transmisji lub komentarze nie są wyświetlane, upewnij się, że odblokowane są poniższe porty routera lub zapory sieciowej. Więcej informacji o sprawdzaniu numerów portów oraz sposobie konfigurowania ustawień można znaleźć w informacjach dostarczonych przez dostawcę usług internetowych i instrukcjach dołączonych do urządzenia sieciowego.
    • TCP: 1935, 2805–2899, 6667