Udostępnianie rozgrywki

Funkcja Share Play umożliwia dwóm graczom biorącym udział w tej samej imprezie współdzielenie ekranu gry. Gracz rozpoczynający usługę Share Play jest określany mianem gospodarza, a gracz dołączający – gościa.

 • Więcej informacji o imprezach można znaleźć w rozdziale „Informacje o imprezach”.
 • Dziecko korzystające z systemu z włączoną funkcją kontroli rodzicielskiej może nie móc korzystać z tej funkcji.

Co można robić przy użyciu funkcji Share Play

 • Udostępnianie ekranu gry jednemu gościowi
  Ekran gry gospodarza jest wyświetlany na systemie PS4™ gościa. Gość nie może obsługiwać ekranu gospodarza.
 • Daj kontroler gościowi (Pozwól gościowi na grę jako Ty)
  Ekran gry gospodarza jest wyświetlany na systemie PS4™ gościa i gość może grać jako gospodarz. Gospodarz musi być użytkownikiem PlayStation®Plus.
 • Daj kontroler gościowi (Zagrajcie w grę razem)
  Ekran gry gospodarza jest wyświetlany na systemie PS4™ gościa i zarówno gospodarz, jak i gość mogą grać razem, widząc ten sam obraz na ekranie. Gospodarz i gość muszą być użytkownikami usługi PlayStation®Plus.
 • Funkcji Share Play można używać jednorazowo przez maksymalnie 1 godzinę. Po upływie 1 godziny od dołączenia gościa do sesji Share Play zostanie ona zakończona automatycznie.
 • Pozostały czas korzystania z funkcji Share Play można wyświetlić na ekranie imprezy. Więcej informacji o ekranie imprezy można znaleźć w rozdziale „Opis ekranu imprezy”.
 • Tylko gospodarz może zdobywać trofea w trakcie Share Play.
 • Jeżeli w trakcie sesji Share Play gospodarz przełączy się na ekran inny niż ekran gry, na systemie gościa wyświetlany jest obraz trybu czuwania.
 • Aby umożliwić wspólną grę gospodarza i gościa, gospodarz musi zaznaczyć pole wyboru [Zezwalaj] w obszarze (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Ograniczenia systemu PS4] > [Tworzenie nowego użytkownika i logowanie gościa].
 • W zależności od rodzaju konta gracza i gry funkcja Share Play może nie być dostępna lub niektóre sceny mogą nie być wyświetlane gościowi.
 • Jeśli opcja HDR jest włączona u gospodarza, kolory filmów oglądanych przez gościa mogą się różnić od kolorów, które widzi gospodarz.

Rozpoczynanie Share Play jako gospodarz

Na ekranie imprezy wybierz pozycje [Share Play] > [Rozpocznij]. Gdy gość dołączy do sesji Share Play, ekran Twojego systemu będzie współdzielony z gościem.

Daj kontroler gościowi

Na ekranie imprezy wybierz pozycje [Share Play] > [Daj kontroler gościowi].
Aby ponownie przełączyć sterowanie na swój kontroler, na ekranie imprezy wybierz pozycje [Share Play] > [Odbierz kontroler]. Mimo przełączenia sterowania na swój kontroler ekran będzie współdzielony do czasu zakończenia sesji Share Play.

Zakończ sesję Share Play

Na ekranie imprezy wybierz pozycje [Share Play] > [Zakończ sesję Share Play]. Sesja Share Play zostanie zakończona, a system ponownie wyświetli ekran imprezy.

Aby sprawdzić pozostały czas lub przekazać kontroler, z menu podręcznego wybierz pozycję [Share Play].

Dołączanie do Share Play jako gość

Na ekranie imprezy wybierz pozycje [Share Play] > [Dołącz do sesji Share Play].

Ekran podczas sesji Share Play. Etykieta A.

A )
Stan gościa udostępniania gry
(Oglądanie gry gospodarza) Nie można obsługiwać ekranu gospodarza.
(Gra jako gospodarz) Można obsługiwać ekran gospodarza.
(Gra jako gospodarz) Nie można obsługiwać ekranu gospodarza w okresach, gdy jest to zabronione przez grę.
(Gra razem z gospodarzem) Zarówno gospodarz, jak i gość mogą obsługiwać ten sam ekran.
(Gra razem z gospodarzem) Gość nie może obsługiwać ekranu gospodarza w okresach, gdy jest to zabronione przez grę, bądź jeżeli gość nie jest użytkownikiem PlayStation®Plus.
 • Uczestnicząc jako gość w sesji Share Play, można wyświetlić własny ekran główny i obsługiwać swój system PS4™, naciskając przycisk PS. Aby powrócić do ekranu gospodarza, z obszaru zawartości wybierz pozycję (Share Play).
 • Po wybraniu pozycji [Share Play] > [Opuść sesję Share Play] sesja Share Play zostanie zakończona, a system powróci do ekranu imprezy.
 • Goście nie mogą zapisywać zrzutów ekranu ani klipów wideo z zawartością ekranu gospodarza.

Brak możliwości połączenia z funkcją Share Play

Aby jak najlepiej wykorzystać funkcję Share Play, zarówno gospodarz jak i gość muszą mieć szybkie połączenie internetowe. W razie problemów z połączeniem Share Play lub jego stabilnością zapoznaj się z tymi informacjami.

 • Zalecana szybkość połączenia zarówno w zakresie wysyłania, jak i pobierania wynosi 2 Mb/s.
  Przybliżony pomiar szybkości połączenia można wyświetlić, wybierając pozycję (Ustawienia) > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe].
 • Zaleca się połączenie systemu PS4™ z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego.
 • W przypadku korzystania z połączenia Wi-Fi (bezprzewodowego) system PS4™ i punkt dostępu lub router należy umieścić blisko siebie, a także usunąć przeszkody między nimi.
 • Z funkcji Share Play nie można korzystać, gdy do sieci podłączone są urządzenia przesyłające duże ilości danych.

Szybkość połączenia różni się w zależności od sieci. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z dostawcą usług internetowych.