Zarządzanie rodziną

Po skonfigurowaniu konta rodziny można dodać dzieci i innych graczy do utworzonej rodziny. Można ustawić kontrolę rodzicielską dla każdego dziecka.
Członków rodziny wymieniono poniżej.

 • Menedżer rodziny
  Użytkownik, który utworzył konto rodziny, jest menedżerem rodziny. Menedżer rodziny może dodawać członków rodziny i nimi zarządzać oraz może ustawiać kontrolę rodzicielską. Tylko osoba dorosła może utworzyć konto rodziny.
 • Rodzic/opiekun
  Rodzic lub opiekun może ustawiać kontrolę rodzicielską. Menedżer rodziny może wyznaczyć innego dorosłego członka rodziny na rodzica lub opiekuna.
 • Członkowie rodziny
  Każdy użytkownik dodany do rodziny jest członkiem rodziny.

Konfigurowanie konta rodziny

Można skonfigurować nowe konto rodziny lub dołączyć do rodziny, która już istnieje.
Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o wpisie.

 • Użytkownik może należeć tylko do jednej rodziny na raz.
 • Dzieci są automatycznie dodawane do rodziny osoby dorosłej, która tworzy ich konta użytkowników. Dzieci nie można usunąć z rodziny, do której zostały dodane, dlatego osoba dorosła, która tworzy konta użytkowników dzieci, powinna być również menedżerem rodziny.

Konfigurowanie nowego konta rodziny

Wybierz pozycję [Skonfiguruj teraz] lub [Skonfiguruj swoją rodzinę], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać członków rodziny.
Członków rodziny można dodać w jeden z poniższych sposobów.

 • Wysłanie do gracza prośby o dołączenie do rodziny.
 • Utworzenie nowego użytkownika.

Dołączanie do istniejącej rodziny

Aby dołączyć do istniejącej rodziny, konieczne jest otrzymanie od menedżera rodziny prośby o dołączenie do rodziny. Po otrzymaniu prośby o dołączenie do rodziny wybierz w menu [Odebrane prośby o dołączenie do rodziny] rodzinę, do której chcesz dołączyć.

Co może robić menedżer rodziny

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o wpisie.

Dodaj członka rodziny

Wybierz pozycję [Dodaj członka rodziny], a następnie wyślij do innego gracza prośbę o dołączenie do rodziny lub utwórz nowego użytkownika.

Wyznaczanie rodzica/opiekuna

Wybierz dorosłego członka rodziny, którego chcesz wyznaczyć, a następnie zaznacz pole wyboru [Rodzic/opiekun].

Usuń ze swojej rodziny

Usunięcie członka rodziny, który jest rodzicem lub opiekunem, spowoduje, że utraci on prawo do ustawiania kontroli rodzicielskiej. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy zostanie wybrany dorosły członek rodziny.

Kontrola rodzicielska

Oprócz menedżera rodziny, również rodzice lub opiekunowie mogą zarządzać ustawieniami kontroli rodzicielskiej. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy zostanie wybrane dziecko będące członkiem rodziny. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Informacje o ograniczeniach”.

Zresetuj hasło

Służy do zmiany hasła, którym dziecko wpisuje się do sieci PlayStation™Network. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy zostanie wybrane dziecko będące członkiem rodziny.

Dołączanie do PlayStation Network

Można pozwolić dziecku na dołączenie do sieci PlayStation™Network.
Nawet po wybraniu ustawienia [Dozwolone] można je zmienić na ustawienie [Niedozwolone], zanim dziecko wpisze się do sieci PlayStation™Network po raz pierwszy. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy zostanie wybrane dziecko będące członkiem rodziny, które nigdy się nie wpisało do sieci PlayStation™Network.

Usuń profil użytkownika

Po usunięciu profilu użytkownika dane, którymi ten użytkownik zarządzał w systemie PS4™, takie jak zapisane dane, zrzuty ekranu i klipy wideo, zostaną również usunięte. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy zostanie wybrany członek rodziny, który nigdy się nie wpisał do sieci PlayStation™Network.

Co mogą robić członkowie rodziny

Wybierz pozycję (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/Zarządzanie rodziną] > [Zarządzanie rodziną], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o wpisie.

Dane członka rodziny

Służy do wyświetlania informacji o koncie członka rodziny. Jeśli członek rodziny wpisał się wcześniej do sieci PlayStation™Network, można wyświetlać takie informacje, jak jego identyfikator wpisu.

Opuść rodzinę

Po opuszczeniu bieżącej rodziny możesz utworzyć własną lub dołączyć do innej. To ustawienie jest dostępne jedynie wtedy, gdy dorosły członek rodziny wybierze siebie.

Menedżer rodziny i dzieci będące członkami rodziny nie mogą opuścić swojej rodziny.