Uwaga dla użytkowników systemu PlayStation®Vita TV
W niektórych krajach system PS Vita TV jest sprzedawany pod nazwą PlayStation®TV.
Użytkownicy systemu PS Vita TV także powinni korzystać z tego przewodnika.