Wiadomości Wiadomości

W aplikacji Wiadomości w sieci PlayStation™Network można wymieniać wiadomości ze znajomymi i innymi osobami, z którymi grano. Wiadomości są wymieniane między członkami ustawionymi jako odbiorcy.
Można również korzystać z aplikacji (Wiadomości), aby otrzymywać informacje z sieci PlayStation™Network oraz wysyłać zaproszenia do grania w gry i do udziału w imprezach w obszarze (Impreza).