Ważne informacje dla klientów

 • Dostępne funkcje systemu różnią się w zależności od modelu. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do systemu.
 • Korzystanie z systemu i jego funkcji podlega różnym umowom użytkownika, które co pewien czas mogą ulegać zmianom. W witrynie internetowej firmy SIE dla danego regionu można uzyskać najnowsze kopie tych umów, informacje na temat aktualnych zmian we wszelkich warunkach i postanowieniach dotyczących systemu oraz zmian w zakresie instrukcji obsługi i innej dokumentacji.
 • Należy zawsze aktualizować oprogramowanie systemu do najnowszej wersji. Aktualizacja umożliwia korzystanie z funkcji dodatkowych, łatwiejszej obsługi i ulepszonych zabezpieczeń.
 • Należy zawsze używać najnowszej wersji oprogramowania systemu lub aplikacji na urządzeniu podłączonym do systemu. Zaktualizuj na przykład oprogramowanie systemu lub aplikacje na podłączonym systemie PlayStation®4, PlayStation®3, PlayStation®TV lub nasne™ bądź smartfonie z zainstalowaną aplikacją PlayStation®App. Podczas korzystania z funkcji podłączonych urządzeń niektóre funkcje mogą być niedostępne w zależności od wersji oprogramowania systemu lub używanych aplikacji.
 • Sieć PlayStation™Network i sklep Sony Entertainment Network są dostępne tylko w niektórych krajach i regionach oraz w określonych językach. Rodzaj zawartości i usług dostępnych w sklepie PlayStation™Network różni się w zależności od kraju i regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej w swoim kraju lub regionie.
 • Pewne produkty i usługi są dostępne tylko w niektórych krajach i regionach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej w swoim kraju lub regionie.
 • Przed przekazaniem systemu osobom trzecim w jakimkolwiek celu, w tym w celu dokonania zwrotu (jeśli jest dopuszczalny), należy dezaktywować system i przywrócić w nim ustawienia domyślne. Pozwoli to pomóc zapobiec nieuprawnionemu dostępowi oraz wykorzystaniu danych karty kredytowej i innych danych osobistych. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Przed utylizacją lub przekazaniem systemu".
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczanie opłat za dostęp do Internetu.
 • Przypisanie przycisków używanych do wykonywania operacji "Wprowadź" i "Anuluj" (przyciski KrzyżykKółko) może się różnić w zależności od kraju i regionu, w którym sprzedawany jest system.

Informacje o instrukcji obsługi

 • Firma Sony Interactive Entertainment Inc. posiada lub zarządza niektórymi lub wszystkimi prawami do obrazów i innej zawartości chronionej prawem autorskim znajdującej się w niniejszej instrukcji. Wykorzystywanie obrazów i innej zawartości chronionej prawem autorskim (w tym kopiowanie, reprodukcja, modyfikowanie, udostępnianie w sieci, ogłaszanie, przesyłanie, dystrybucja, udzielanie licencji, sprzedawanie i publikowanie) w sposób inny niż przedstawiony tutaj jest zakazane w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.
 • Niniejsza instrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Informacje dotyczące funkcji systemu i obrazy opublikowane w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od widocznych w posiadanym systemie w zależności od używanej wersji oprogramowania systemu. Także ilustracje i obrazy ekranu mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
 • Witryny internetowe użyte na obrazach ekranu w niniejszej instrukcji mogą być fikcyjne i mogą nie być rzeczywistymi witrynami.
 • Jeśli w przeglądarce używanej do wyświetlania niniejszej instrukcji wyłączono obsługę języka JavaScript, instrukcja może nie być wyświetlana prawidłowo lub nie działać poprawnie. Przeglądając instrukcję, należy upewnić się, że włączono obsługę języka JavaScript.
 • W niektórych krajach i regionach system PlayStation®TV jest sprzedawany pod nazwą PlayStation®Vita TV. W instrukcji obsługi systemy pod obiema nazwami są określane jako "PS TV".

Do początku strony