Ansluta och installera

Anslut ditt PS4™-system till din TV.
Gör alla anslutningar innan du kopplar in strömsladden till ett eluttag.

Bild på anslutning mellan PS4-systemet och TV:n. Märkt A till F. Använd HDMI-kabeln som medföljer ditt PS4-system för att ansluta HDMI OUT-porten på ditt PS4-system till HDMI-ingångsporten på din TV. Anslut därefter AC IN-uttaget på ditt PS4-system till ett eluttag med hjälp av strömsladden som medföljer ditt PS4-system.

A )
AC IN-uttag (PS4™-system)
Kontaktens form varierar beroende på ditt PS4™-system.
B )
HDMI OUT-port (PS4™-system)
C )
HDMI IN-port (TV)
D )
HDMI-kabel
E )
Strömsladd
Kontaktens form varierar beroende på ditt PS4™-system.
F )
Till ett elektriskt uttag

När du ska använda ditt PS4™-system lodrätt behöver du ha ett lodrätt ställ (säljes separat).

Ansluta till Internet

Du kan använda antingen Wi-Fi® eller en LAN-kabel (Ethernet) för att ansluta ditt PS4™-system till Internet. Under ”Konfigurera Internet-anslutning” finns information om hur du ansluter.
Se till att du har en LAN-kabel när du inte vill använda Wi-Fi.

Anslutningsexempel:

Bildexempel på nätverksanslutning. Märkt A till E.

A )
LAN-port (PS4™-system)
B )
LAN-kabel
C )
Router
D )
Anslutningsenhet för Internet, till exempel ett modem
E )
Till Internet

Vilka enheter och anslutningsmetoder som krävs för en nätverksanslutning varierar beroende på hur ditt nätverk är konfigurerat. Använd även de instruktioner som följde med dina nätverksenheter.

Ansluta handkontrollen

Anslut handkontrollen med en USB-kabel för att para ihop den med systemet.

Bild på anslutning mellan PS4-systemet och handkontrollen. Märkt A till C. Använd USB-kabeln som medföljer ditt PS4-system för att ansluta USB-porten på ditt PS4-system till USB-porten på din handkontroll.

A )
USB-port (PS4™-system)
B )
USB-port (handkontroll)
C )
USB-kabel