Vad visas på hemskärmen

Det här är vad du ser på hemskärmen för PS4™-systemet.

Hemskärm

Hemskärmen består av tre delar: funktionsområdet, innehållsområdet och området med innehållsinformation.

Hemskärm. Märkt A till C från toppen.

A )

Funktionsområde/funktionsskärm
Här kan du visa dina aviseringar, se vad dina vänner håller på med och annat. Funktionsskärmen visas när du trycker på uppåtknappen.

B )
Innehållsområde
Spel och funktioner som du har öppnat anges från vänster till höger med det senaste innehållet först. Du kan också skapa mappar för att hantera innehåll. För mer information, se ”Skapa mappar”.
  • Om du vill visa allt innehåll väljer du (Bibliotek).
  • Om du vill visa allt innehåll i innehållsområdet tar du bort kryssmarkeringen i (Inställningar) > [System] > [Begränsa antalet innehållsobjekt på hemskärmen].
C )

Område med innehållsinformation/Skärm med innehållsinformation
Här finns information om det valda spelet eller programmet. Om du trycker på nedåtknappen visas skärmen med innehållsinformation som innehåller ytterligare information.

  • Vilka alternativ som visas varierar beroende på innehållet.
  • Vissa alternativ visas kanske inte beroende på innehållet.

Skapa mappar

Du kan skapa mappar för att hantera innehållet i innehållsområdet. Välj innehållet, tryck på OPTIONS-knappen och välj sedan [Lägg till i mapp].

  • Om du vill redigera eller radera en mapp väljer du mappen och trycker sedan på OPTIONS-knappen.
  • Du kan också flytta innehåll från en mapp till en annan. Välj innehållet i mappen, tryck på OPTIONS-knappen och välj sedan [Flytta från denna mapp].
  • Du kan också visa mappar som du har skapat i (Bibliotek) > [Mappar].

Snabbmeny

Tryck och håll ned PS-knappen för att visa snabbmenyn. Tillgängliga funktioner varierar beroende på situationen. Du kan enkelt komma åt funktioner som använts ofta från menyn.
Genom att välja [Anpassa], kan du också välja de funktioner som visas på snabbmenyn.