Spela PlayStation®2-programvara

På PlayStation™Store kan du ladda ned PlayStation®2-programvara för PS4™-system och spela den på ditt PS4™-system.
Mer information om nedladdning och grundläggande spelfunktioner finns i ”Spela ett nedladdat spel”.

Tilldelning av handkontroll

När du startar ett spel tilldelas handkontrollen för den spelare som startade spelet till den första spelaren och lampskenan lyser blått. När det finns en andra handkontroll lyser den rött.

  • För att byta handkontroller väljer du [Stäng av] > [Växla användare] på snabbmenyn.
  • PS4™-systemet har bara stöd för två spelare i PlayStation®2-programvara, även om originalspelet tillåter fler spelare.

Knapptilldelningar

Använd styrplattan på handkontrollen för att efterlikna SELECT- och START-knapparna som används i spel för PlayStation®2-systemet.

SELECT-knappen Klicka till vänster på styrplattsknappen.
START-knappen Klicka till höger på styrplattsknappen.

Byt skiva

Du kan behöva byta skiva virtuellt för PlayStation®2-programvara som ursprungligen levererades på flera skivor. Om det visas ett meddelande om att du behöver byta skiva väljer du [Byt skiva] på snabbmenyn.

Visa programhandboken

Du kan ansluta ditt PS Vita-system till ditt PS4™-system som en andra skärm. Skärm två-funktionen finns även för din smartphone eller surfplatta om du har installerat (PS4 Second Screen). Använd skärm två-funktionen för att visa spelets programvaruhandbok.
Information om hur du ansluter din enhet finns i användarhandboken för PS Vita-systemet eller i de anvisningar som hör till din smartphone eller surfplatta.