Inställningar för mobilappsanslutning

Håll dig ansluten till ditt PS4™-system via (PS4 Second Screen) på din smartphone eller en annan enhet. Om du vill använda skärm två-funktionen på enheten följer du stegen nedan för att registrera enheten.

1.
Anslut din smartphone eller en annan enhet och ditt PS4™-system till samma nätverk.
2.
På PS4™-systemet väljer du (Inställningar) > [Inställningar för mobilappsanslutning] > [Lägg till enhet].
Ett nummer visas på skärmen.
3.
Öppna (PS4 Second Screen) på din smartphone eller en annan enhet, och välj sedan PS4™-systemet som du vill ansluta till.
4.
Ange det nummer som visas på PS4™-systemet i din smartphone eller den andra enheten och välj sedan [Registrera].
Enhetsnamnet visas under [Lägg till enhet] på PS4™-systemets skärm.
  • Ladda ned (PS4 Second Screen) från Google Play™ eller App Store och installera den på din smartphone eller en annan enhet.
  • Du kan registrera upp till 16 enheter på ett enskilt PS4™-system.
  • Du raderar en registrerad enhet genom att trycka på OPTIONS-knappen och sedan välja [Radera].
  • Kontrollera namnet på ditt PS4™-system genom att välja (Inställningar) > [System] > [Systeminformation].