Kopiera sparade data

Sparade data lagras i PS4™-lagringsminnet. Du kan kopiera sparade data med en av de här funktionerna.

  • Ladda upp till onlinelagringsutrymmet
  • Kopiera till USB-lagringsenhet

Mer information finns i ”Sparade data i lagringsminnet”.