Utbyta meddelanden

Använd (Meddelanden) för att utbyta meddelanden med Vänner och andra spelare. Du kan placera människor i grupper så att det blir lättare att utbyta meddelanden med flera spelare samtidigt.
Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja ett befintligt meddelande.

Ett barn som begränsas av föräldrakontrollen kanske inte kan skicka eller ta emot meddelanden.

Skapa ett nytt meddelande

1.
Välj (Meddelanden) på funktionsskärmen.
2.
Välj [Skapa meddelande].
3.
Välj en gruppmedlem.
Mer information finns i ”Välja en annan spelare”.
4.
Skriv ett meddelande och välj sedan [Skicka].

Skicka ett befintligt meddelande

Välj ett befintligt meddelande för att fortsätta i dess pågående meddelandetråd.

Meddelandenskärm. Märkt A till C från toppen.

A )
(Nytt)
Du kan även visa denna information under (Aviseringar) på funktionsskärmen.
B )
(Felindikator)
Den här indikatorn visas om ett meddelande inte har skickats.
C )
(Favoriter)
  • Om du vill lägga till grupper i din lista över favoriter för enkel kommunikation trycker du på OPTIONS-knappen och väljer [Lägg till i Favoriter].
  • Du kan specificera upp till 99 spelare per grupp.
  • Du kan använda upp till 512 tecken i ett meddelande.
  • Du kan ställa in vilka spelare som kan skicka meddelanden till dig. Mer information finns i ”Sekretessinställningar”.

Lämna en grupp

Välj gruppen du vill lämna, tryck på OPTIONS-knappen och välj sedan [Lämna]. När du har lämnat gruppen kan du inte längre se meddelanden för gruppen.